• Slide1
  • Slide2

SPROGKURSET

FIND MASSER AF INFORMATIONER OM SPROGKURSET VED AT KLIKKE PÅ OVERSKRIFTERNE NEDENFOR

 

Sprogskolerne

Bundgård Sprogrejser samarbejder med nøje udvalgte professionelle sprogskoler. Sprogskolerne fungerer året rundt og de arbejder udelukkende med at undervise i sprog, så du kan være sikker på at få et professionelt sprogkursus. Om sommeren tilbyder sprogskolerne særlige kurser for unge under 18 år, hvor du ud over undervisningen også har aktiviteter og udflugter. Det er nemlig i fritiden, at du kan øve dit engelsk i praksis. Samtidig bliver din sprogrejse også en kulturel oplevelse i mødet med både den engelske kultur og de mange forskellige kulturer, som de andre internationale elever kommer med.

Det er vigtigt for os, at sprogskolen har den samme filosofi som os – at hver enkelt elev er vigtig, og at hver enkelt sprogrejse skal være en god oplevelse. Derfor er den nære kontakt til sprogskolerne vigtig for os, så vi bedst sikre, at alle vore elever får et udbytterigt sprogkursus og en fantastisk oplevelse.

Internationale skoler
Alle vore sprogskoler er internationale sprogskoler med elever fra mange forskellige lande. Det er vigtigt for sprogskolerne at have så mange nationaliteter repræsenteret som muligt, så sproget på skolen bliver praktiseret mest muligt.

Vi har reserveret plads til vores danske gruppe på maks. 15 danskere. Vi har aldrig mere end én gruppe på hver sprogskole af gangen, dvs. at der aldrig er mere end 15 danskere på sprogskolen på samme tidspunkt. Det er nemlig vigtigt, at du lærer de andre internationale elever at kende - det er sammen med dem, du øver sproget i praksis.

Godkendelse
Sprogskolerne er godkendte af de lokale myndigheder. I England er det British Council, som regelmæssigt inspicerer skolerne og vurderer lærernes kvalifikationer, undervisningen, skolens faciliteter, indkvarteringen m.m.

Lærerne
Sprogskolernes lærere er specielt uddannet til og har erfaring med at undervise udlændinge. De er meget dygtige og kreative og forstår at gøre undervisningen levende og interessant.

Lærerne taler og skriver selv sproget på modersmålsniveau, og de taler ikke dansk. Derfor er du i undervisningen tvunget til at tale sproget. Lærerne er vant til at tale med udlændinge, og de er meget tålmodige og hjælpsomme.

Sprogkurser

På en sprogrejse med rejseleder deltager du i et intensivt kursus med 20 lektioner pr. uge. Ønsker du et mere intensivt kursus, kan du vælge sprogrejsen til Oxford for 15-17-årige, hvor du hver uge har yderligere 6 lektioner pr. uge. I efterårsferien på sprogrejsen til York har du kun 1 uge, så her får du 32 lektioner i løbet af ugen hvoraf 6 lektioner foregår uden for rundt om i byen.

Intensivt kursus
Et intensivt kursus inkluderer både skriftlige og mundtlige øvelser. Al undervisningen handler om, at du skal blive bedre til engelsk. Du har ikke andre fag som matematik eller biologi. i stedet inddrages aktuelle begivenheder fra nyhedsudsendelser, aviser, facebook osv. i undervisningen. Skal I på udflugt i weekenden, kan undervisningen også inkludere geografi eller historie, så I lærer om England og får lært nye ord ud fra jeres oplevelser. Undervisningen er derfor ikke kedelig og triviel - lærerne og sprogskolerne er vant til at undervise i sprog, og de er rigtig dygtige til at gøre undervisningen levende, interessant og lærerig.

Undervisning

Undervisning
Undervisningen er intensiv og varieret og giver dig på få uger så gode sprogfærdigheder, at du tydeligt kan mærke en forbedring. I undervisningen indgår udtale, ordforråd, brug af synonymer og ordsprog, tekstlæsning, grammatik og skriftlige øvelser.

Der arbejdes både selvstændigt, parvis og i grupper. Undervisningsmetoderne kan variere fra samtale og interviews til rollespil og drama, hvilket gør undervisningen intens, sjov og anderledes.

Lektioner
Der er 5 undervisningsdage om ugen. På et intensivt kursus får du typisk 4 lektioner á 45 minutter pr. dag, dvs. 20 lektioner á 45 minutter pr. uge. Dermed har du undervisning fra f.eks. kl. 9.00 til kl. 13.00 med pauser af i alt 30 min.

Undervisningen ligger om formiddagen og strækker sig ind i eftermiddagen alt efter antallet af lektioner, du har valgt. Når sprogskolerne har mange elever som om sommeren, kan undervisningen ligge om eftermiddagen hver anden dag eller uge. Det er nemlig vigtigt for sprogskolerne, at de kan tilbyde små klasser også om sommeren, hvor der er mange elever.

Ønsker du et mere intensivt kursus, kan du vælge et kursus med flere lektioner pr. uge. I Oxford får du 26 lektioner pr. uge, mens du i York i efterårsferien får 32 lektioner.

Varighed
Din sprogrejse med rejseleder varer 2 eller 3 uger i sommerferien og 1 uge i efterårsferien. Des længere tid, du har mulighed for og lyst til at rejse desto bedre bliver dit udbytte af sprogrejsen.

Den første uge bruger din hjerne mest energi på at falde til, for der er rigtig mange indtryk, der skal behandles - nye mennesker, nye kendetegn, engelsk dagen lang, biler i den anden side af vejen, anderledes mad og meget mere. Det er først i den anden uge, du begynder at lære noget. Måske oplever du for første gang at drømme på engelsk. Det betyder, at din underbevidsthed arbejder med sproget, og det er her, du begynder at kunne mærke en forskel - du oversætter ikke fra dansk til engelsk, men du springer bare ud i at tale uden at planlægge sætingen først; Du bruger nye ord og vendinger, du har hørt og lært i undervisningen og i fritiden osv.

Ønsker du et sprogkursus i længere tid, kan vi anbefale at rejse på egen hånd, hvor du selv bestemmer varigheden på dit sprogkursus fra 1 uge og op til et helt år.

Kursusstart
Sprogrejserne med rejseleder foregår i sommerferien. Med Bundgård Sprogrejser ligger din ud- og hjemrejse altid i weekenden op til og efter dit sprogkursus, som starter mandag morgen. Du kan se rejsedatoerne for hver sprogrejse under de forskellige destinationer.

Niveauer
Dit niveau vurderes ud fra en test på første skoledag. Testen kan også foregå online hjemmefra før din afrejse. Herefter placeres du på et hold sammen med internationale elever, som alle er på omtrent samme niveau som dig.

Typisk er eleverne inddelt på 4-6 niveauer svarende til de europæiske standarder: A1, A2, B1, B2, C1 og C2, hvor A1 er nybegynder og C2 er meget avanceret. De endelige niveauer og hold laves ud fra de elever, der er på skolen på tidspunktet. Niveaudelt undervisning sikrer, at du lærer mest muligt.

Holdsammensætning
Holdene sammensættes ud fra elevernes sproglige niveau. Eleverne kommer fra mange forskellige lande med forskellig sproglig forudsætning, alder og baggrund. Sprogskolerne ønsker så internationale hold som muligt.

De fleste danskere er dygtigere til det talte sprog sammenlignet med det skrevne sprog. For mange udlændinge er det omvendt, fordi grammatik ofte er en vigtig forudsætning for at kunne mestre deres eget sprog korrekt. Derfor kan du opleve, at din sidemand i klasseværelset er bedre til det skrevne som det talte sprog. Denne forskel kan I begge lære meget af og giver en god dynamik i undervisningen.

Holdstørrelse
Du bliver undervist i en international klasse med 12-15 elever fra forskellige lande. Du lærer mest, når du er tvunget til at bruge sproget aktivt. Derfor tilbyder vi udelukkende internationale klasser, hvor dine lærere og de fleste af dine klassekammerater ikke taler dansk. Sprogskolerne tilstræber, at der er så få af samme nationalitet som muligt i hver klasse.

Kursusbevis
Efter endt sprogkursus får du et kursusbevis fra sprogskolen. På kursusbeviset står typisk dit navn, varigheden for dit sprogkursus, intensiteten på dit sprogkursus samt niveauet, du er blevet undervist på.

Dit kursusbevis kan være en stor hjælp for dig i din fremtid. Et kursusbevis kan vedlægges en jobansøgning eller en ansøgning om en studieplads. Den er et bevis på, at du har opholdt dig i et andet land i en periode og derigennem tilegnet dig viden om kultur, selvstændighed og selvfølgelig sprog.

Udbytte

Udbytte
Uanset om du har let eller svært ved at lære sprog, vil du få stor glæde af din sprogrejse – både sproglig, socialt og kulturelt. Du får nye venner for livet, fordi jeres fælles oplevelser skaber et bånd mellem jer. Mange vedligeholder kontakten og mødes igen.

Sprogligt
Både i skolen, under fritidsaktiviteterne og i din indkvartering får du mulighed for at tale det sprog, du er rejst ud for at lære. Der er ingen af sprogskolernes ansatte, der taler eller forstår dansk. Du er derfor nødt til at tale fremmedsproget med alle, du møder under din sprogrejse.

Efter nogle ugers sprogrejse vil du tydeligt mærke, at du har udviklet dine sprogkundskaber, fordi du ikke har haft lejlighed til at tale dansk. Du vil opleve, at du også drømmer på sproget. Det betyder, at din underbevidsthed også arbejder med sproget og de mange indtryk, du får.

Når du kommer hjem, vil du opleve, at din selvtillid er blevet større, og du får meget mere ud af din vanlige undervisning, fordi du ved, at du kan klare dig sprogligt i udlandet. Vi hører ofte, at tidligere kursister deltager mere aktivt i timerne – ikke bare i de sproglige, men generelt.

Kulturelt
Under din sprogrejse vil du få en indsigt i landets kultur. Sprogskolen sørger for, at du lærer landet og dets historie at kende, du besøger forskellige byer og områder af landet, og i timerne inddrages forskellige kulturelle emner, som historie, politik, mad, traditioner osv.

Når du lever i en anden kultur vil du opleve mange forskelle i forhold til det, du er vant til. Du får også en meget større indsigt i din egen kultur, dine værdier og alle de ting, du sætter pris på, hvor du kommer fra.

Den kulturelle oplevelse kan være overvældende og er en oplevelse for livet. Måske smager mors frikadeller, dansk rugbrød eller wienerbrød endnu bedre, når du kommer hjem, eller også har du fået smag på at opleve flere kulturer.

Personligt
Når du rejser på sprogrejse, rejser du oftest uden andre, du kender i forvejen. Det samme gælder for de andre - både i gruppen og på sprogskolen. Sprogskolerne er derfor også gode til at sørge for, at du nok skal lære de andre at kende.

Du møder andre elever i din indkvartering, på kurset, på sprogskolen og i fritiden. Alle er indstillet på at møde andre og skabe et nyt socialt netværk. Du vil også hurtigt få et stort sammenhold med de andre danske elever i din gruppe. Da I er maks. 15 elever i gruppen, oplever vi, at I passer rigtig godt på hinanden - alle bliver en del af fællesskabet.

Din kontaktflade bliver international – så selv om du f.eks. har været i England, får du venner fra Tyskland, Spanien, Japan, Argentina osv. Sammen får I oplevelser, som vil binde jer sammen. Facebook, Twitter og lignende har gjort det nemt at bevare kontakten, når du igen er hjemme i Danmark i vante rammer.

Aldersgrænse

Aldersgrænse
Du kan tage på sprogrejse med rejseleder, hvis du er i alderen 10 til 17 år. Aldersgrænsen er forskellig for vore fire destinationer:

Sherborne 12-17 år

Oxford 15-17 år

York 10-17 år

 

  • NYE VENNER

  • OPLEVELSER

  • UNDERVISNING

  • SHOPPING

  • HYGGE

  • SAMMENHOLD